Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

6394 2f22 500

April 30 2015

ohmarilyn
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiskowo niskowo
ohmarilyn
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
Reposted frommissbrodka missbrodka vianiskowo niskowo
6859 ab39 500
Reposted fromwatsonsandholmeses watsonsandholmeses vianiiks niiks
ohmarilyn
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die vialegohouse legohouse

April 04 2015

ohmarilyn
Chciałabym go zapytać, dlaczego mnie tak podle zostawił. I dlaczego mi nie powiedział z jakiego powodu. Dla kobiety to ogromnie ważne wiedzieć. Ta wiedza, dlaczego mężczyzna nagle postanawia odebrać kobiecie swoją uwagę, czułość i opiekę, wartość w sobie ogromną niesie.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski vianiskowo niskowo

March 11 2015

ohmarilyn
4271 756e
Reposted fromrol rol vianiskowo niskowo
ohmarilyn
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viapsychoza psychoza
4048 8e89 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadzony dzony
ohmarilyn
Temu co umarło, trzeba pozwolić umrzeć. Temu co żyje, trzeba nieraz pomóc żyć.
— "Frida"
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialegohouse legohouse

February 19 2015

ohmarilyn
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie vianiskowo niskowo

February 03 2015

ohmarilyn
0206 34d5
2015
ohmarilyn
“Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.”
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaIllara Illara

January 30 2015

ohmarilyn
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaEvowe Evowe
ohmarilyn
4259 2ca2
Reposted fromTimeForBrain TimeForBrain viapsychoza psychoza
ohmarilyn
Jak wiele
potrzeba miłości
by kochać się,
nie — podkochiwać?
— Mateusz Szulc
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat vialegohouse legohouse

January 14 2015

ohmarilyn
pisanie samo w sobie jest najlepszą obroną przed szaleństwem świata.
— Charles Bukowski, dziś wieczorem czuję się nieźle
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viadzony dzony

December 15 2014

ohmarilyn


Inni zawsze wiedzą, co
Jak, dlaczego, gdzie i kto? 
Komu wziąć, a komu dać 
A ja nigdy, kurwa mać.
A już nie daj Boże, gdy
Jakaś się spodoba mi
Zamiast brać bez zbędnych słów,
Plączę i się kończę znów.
— Staszewski
Reposted fromlouse louse viahavingdreams havingdreams

December 09 2014

ohmarilyn
5522 7dcc
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
ohmarilyn
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl